Galleries

10 ĐỒ ÁN CHUNG KẾT CUỘC THI ARCHICAD BIM 2015 / THE BEST 10 PROJECTS IN FINAL

Hãy cùng nhau thưởng thức 10 bài thi xuất sắc nhất của vòng chung kết cuộc thi Thiết kế công nghệ kiến trúc BIM 2015!

Please, enjoy the best 10 projects in final round of 2015 ArchiCAD BIM Competition!

Nhóm SNT "COMPATIBLE HARMONY"
Nhóm SNT
“COMPATIBLE HARMONY”
Nhóm TTp
Nhóm TTp
Nhóm TNQ
Nhóm TNQ
Nhóm WAF - layout 1 "SAIGON in CHOLON CHOLON in SAIGON"
Nhóm WAF – layout 1
“SAIGON in CHOLON
CHOLON in SAIGON”
Nhóm WAF - layout 2
Nhóm WAF – layout 2
Nhóm MML "BAZAAR MELODY"
Nhóm MML
“BAZAAR MELODY”
Nhóm LIP
Nhóm LIP
Nhóm KT12- DL  "Giao"
Nhóm KT12- DL
“Giao”
Nhóm Hot to Cold "DEJAVU"
Nhóm Hot to Cold
“DEJAVU”
Nhóm H.G.T Team won the grand prize of ArchiCAD BIM 2015  with project - "Two Saigon Halves"
Nhóm H.G.T
Team won the grand prize of ArchiCAD BIM 2015 with project – “Two Saigon Halves”
Nhóm Arch army "The Place ... I retured to"
Nhóm Arch army
“The Place … I retured to”
Advertisements