Submission Instructions//Hướng dẫn nộp bài

Tiếng Việt:

Tất cả những bài dự thi cho vòng 2 /vòng BIM sẽ được nộp một cách tự động thông qua website.

Tất cả các đội tham gia vòng cuối cùng của Cuộc thi Thiết kế kiến trúc cùng ArchiCAD & BIM sẽ nhận được những chỉ dẫn để nộp bài online thông qua email được nhận (theo địa chỉ mà nhóm đã đăng ký lúc đầu). Nếu nhóm nào không đăng ký thì nhóm sẽ không nhận được thông tin này.

!!!Trong trường hợp, các nhóm không nhận được email từ cuộc thi hoặc gặp khó khăn trong việc đăng tải bài thi, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ bimcompetition2015@gmail.com!!!

Nội dung bài nộp:

 1. Mỗi nhóm sẽ được yêu cầu nộp một bản vẽ định dạng PDF, khổ 80 x 100 cm, trình bày trên khổ ngang. Mỗi bản vẽ nên gồm những thành phần cần thiết:

– Những mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng. Tối thiểu có một phối cảnh.

 1. Mô hình ArchiCAD được định dạng PLA (Làm thế nào để lưu file định dạng PLA)
 2. Mô hình BIMx(Làm thế nào để lưu mô hình BIMx), một đoạn phim ngắn định dạng .avi/.mov/.mp4(Không bắt buộc)
 3. Bản thuyết minh đồ án(dạng word, pdf)

Mô tả vắn tắt về thiết kế của nhóm để làm rõ các tiêu chí của đề bài yêu cầu. (please write in English)

   • Thử thách của nhóm đã phải đối diện trong thiết kế này là gì?
   • Nhóm đã đạt được kết quả tốt khi sử dụng BIM trong công việc của nhóm như thế nào?
   • BIM đã thay đổi cách thức giao tiếp và chia sẻ ý tướng của nhóm như thế nào?

Làm thế bào để nộp bài:

 1. Vào mục upload trong email mà bạn được nhậnUpload_web
 2. Kéo và thả tất cả những file vào ô trống, sau đó chọn “ Click here to upload files”
  upload_files

Thời hạn nộp bài:

Bài nộp online phải được đăng tải trước

Ở Hà Nội  : Kết thúc ngày 6.6.2015
Ở Hồ Chí Minh : Kết thúc ngày 13.6.2015

Bài dự thi nộp sau thời gian này sẽ không được chấp nhận. Các nhóm cố gắng đăng tải bài trước thời hạn quy định của ban tổ chức.

Thông báo 10 nhóm cho vòng thuyết trình

10 nhóm vào vòng thuyết trình sẽ được thông báo. Mỗi nhóm sẽ được xác nhận bằng email và kết quả cũng sẽ được đăng trên website của cuộc thi.

Ở Hà Nội :  ngày  9.6.2015
Ở Hồ Chí Minh :  ngày 16.6.2015

Ngày báo cáo phương án

Chúng tôi đang lên kế hoạch để bắt đầu thực hiện buổi báo cáo chung cuộc vào sáng ngày 19/06/2015. Các nhóm vui lòng mang theo những thành phần sau đây:

1. Bản vẽ và mô hình tay đã nộp ở vòng 1. (tự chọn)

2. Bản vẽ của vòng 2 được in ra.

Các nhóm sẽ sử dụng các thành phần trên để trình bày, mô hình BIMx sẽ được trình chiếu cho ban giám khảo bằng Ipad.

Hãy cố gắng trình bày phần thuyết trình của nhóm bằng tiếng Anh tốt nhất có thể! Mỗi nhóm sẽ có 10 phút để kể về câu chuyện của đồ án này.

English:

All submissions of the BIM round/2nd round are to be submitted electronically via Web-based transfer site.

All teams that are working on the BIM/Final round, participants of the HCMUARC ArchiCAD BIM Competition will receive the upload instructions via email (to address given during the registration). If your team is not registered, you will NOT receive this information.

!!! If your team did not receive email or having trouble with uploading, please contact bimcompetition2015@gmail.com !!!

Please following files:

 1. . Each team will submit one PDF file, 80 x 100 cm size, landscape or portrait panel with their proposal. The presentation should contain:
  • All necessary plans, elevations, and relevant sections, At least one rendering
 2. ArchiCAD model in PLA format. (How to save PLA file)
 3. BIMx model (How to save BIMx model), movie in .avi/.mov/.mp4 format(optional)
 4. Description of your project in a document file (word, pdf)
  A brief paragraph describing how your design intent fits its respective criteria.
  • What were some design challenges you faced?
  • How did you go about incorporating the BIM into your workflow?
  • How did the BIM change the way your team communicated and shared ideas?

How to upload:

1. Click on the upload LINK in the email you received.

Upload_web

2. Drag and drop all files and and click on “Click here to upload files”. That’s it!

upload_files

DEADLINE:

Online submissions must be uploaded by :

For HAU: End of 6th June.
For HCMCUARC: End 13th June.

Submission after this period will not be accepted. Please, try to upload your project well in advance.

Announcement of 10 groups for the final presentation:

The final 10 groups for the final presentation will be announce based on your submission and will be announced

For HAU: before 9th June.
For HCMCUARC: before 16th June.

Each team will be notified by email and on this website.

On the day of Final presentation:

We are planning to start our final presentation on the morning of 19th June. Please bring following items:

 1. Panel and Physical model from 1st round (optional)
 2. Printed version of your FINAL panel

You will be presenting all material above, BIMx model of project will be shown to jury on iPad.

Please try your best to present your work in English! You will have approximately 10  minutes to speak about your work.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s